Staver utleie nr. 1

Staver nr. 1, ca. 145 cm(1450 mm) lange